Mgr. Klaudia Donková, PhD.

Miestnosť: G 347

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: po dohode

Klapka: 2370