Mgr. Klaudia Donková, PhD.

Miestnosť: G 347

Konzultačné hodiny LS 2021/2022: pondelok 12.30 - 14.00

Klapka: 2370