Mgr. Klaudia Donková, PhD.

Miestnosť: G 347

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: utorok 12.30 - 14.00

Klapka: 2370