Štátna skúška

Termíny štátnych záverečných skúšok

Termíny štátnych záverečných skúšok

Magisterské:  2. 6. 2021 o 9,00

                      23. 6. 2021 o 9, 00

 

Bakalárska obhajoba: 7. 6. 2021 o 9, 00