Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy záverečných prác

Témy záverečných prác na akademický rok 2023/2024

 

Mgr. Klaudia Donková, PhD.

1. Recepcia rumunského prekladu románu Stalo sa prvého septembra od Pavla Rankova

2. Komentovaný preklad a analýza románu Ora 25 od C. Virgila Gheorghia 

Mgr. Martin Dorko, PhD.

Špecifiká pronomín v rumunskom a slovenskom jazyku