Témy záverečných prác

Témy záverečných prác na akademický rok 2022/2023

 

Bakalárske práce

doc. Jana Páleníková, CSc.

Komentovaný preklad vybranej poviedky z rumunskej literatúry

Mgr. Klaudia Donková

Podoby mioritického mýtu v rumunskej próze 20. a 21. storočia

 

Diplomové práce

Mgr. Martin Dorko, PhD.

Špecifiká pronomín v rumunskom a slovenskom jazyku