Literatúra ku kurzom

Dejiny filozofie 3

V prípade, že sa Vám súbory nedarí stiahnuť (alebo sa dlho sťahujú) skúste tu.

1. M. Kuzánsky: O Beryle, In Antológia z diel filozofov, Humanizmus a renesancia, s. 73 - 93.
2. G. Galilei: Dialóg o dvoch hlavných systémoch sveta, In Antológia z diel filozofov, Humanizmus a renesancia, s. 548 - 573.
3. F. Bacon: Nové organon, In Antológia z diel filozofov, Humanizmus a renesancia, s. 257 - 278.
4. R. Descartes: Meditácie o prvej filozofii, In Antológia z diel filozofov, Novoveká racionalistická filozofia, s. 77 - 97.
5. B. Spinoza: Etika, In Antológia z diel filozofov, Novoveká racionalistická filozofia, s. 257 - 278.
6. G. W. Leibniz: Monadológia, In Antológia z diel filozofov, Novoveká racionalistická filozofia, s. 339 - 351.
7. J. Locke: Rozprava o ľudskom rozume, In Antológia z diel filozofov, Novoveká empirická a osvietenská filozofia, s. 56 - 78.
8. D. Hume: Úvahy o ľudskom rozume, In Antológia z diel filozofov, Novoveká empirická a osvietenská filozofia, s. 161 - 176.
9. F. M. Voltaire: Pojednání o metafyzice, In Výbor z díla, s. 174 - 189.
10. D. Diderot: Rozhovor d'Alemberta s Diderotom, In Antológia z diel filozofov, Novoveká empirická a osvietenská filozofia, s. 373 - 383.

Empirická filozofia D. Huma

Démuth, A.: David Hume a asociačné škandály jeho myslenia.
Hume, D.: O akademickej čiže skeptickej filozofii, in Antológia z diel filozofov V, s. 189 - 200.
Hume, D.: O osobnej totožnosti, in Antológia z diel filozofov V, s. 214 - 222.
Hume, D.: O pôvode ideí, O združovaní ideí, in Antológia z diel filozofov V, s. 161 - 166.
Hume, D.: Skeptické pochybnosti o úkonoch rozumu, in Antológia z diel filozofov V, s. 167-176.
Moural, J.: Co obsahuje Humova mysl?
Moural, J.: Filosofie Davida Huma.
Novotný, Z.: Novotný, Z. - Teorie idejí Davida Huma, Filosofický časopis 2/2008, s. 185 - 198.
Novotný, Z.: David Hume a jeho teorie vědění, kap. Duch, s. 163-180
Novotný, Z.: David Hume a jeho teorie vědění, kap. Nutné spojení, s. 98-146.
Novotný, Z.: David Hume a jeho teorie vědění, kap. Skeptické premisy, Hmota, s. 147-162.
Novotný, Z.: David Hume a jeho teorie vědění, kap. Teorie idejí, s. 21-37.
Novotný, Z.: David Hume a jeho teorie vědění, kap. Vědění a kauzální inference, s. 57-73.
Parusniková, Z.: Skeptik David Hume.
Russell, B.: Hume.
Szapuová, M.: Predstavuje Hume absolútny koniec?

Epistemológia

Ayer, A. - Skepticismus a jistota (1956,2000).pdf
Ayer, A. - The Problem of Knowledge, 28-34 (1956).pdf
Chisholm, R. - The Problem of the Criterion, 1-21 (1973).pdf
Greif, A., Nuhlíček, M.: Epistemické intuície, 36 - 56 (2017)
Hume, D. - Úvahy o ľudskom rozume, 167-176 (1748,1967).pdf
Kant, I. - Kritika čistého rozumu, 57-71 (1781,1979).pdf
Kuhn, T. S. - Štruktúra vedeckých revolúcií, 37-46 (1962,1981).pdf
Law, S. - Filosofická gymnastika, 243-256 (2003,2007).pdf
Lehrer, K. - Teória poznania, 38-49 (1990,1999).pdf
Locke, J. - Rozprava o ľudskom rozume, 71-78 (1689,1967).pdf
Nuhlíček, M. - Gettierov problém a jeho význam po päťdesiatich rokoch (2013).pdf
Nuhlíček, M. - Hodnota filozofického skepticizmu (2016).pdf
Nuhlíček, M. - Spory o charakter zdôvodnenia v súčasnej analytickej epistemológii (2013).pdf
Nuhlíček, M. - Hodnota poznania a hodnota porozumenia (2018)
Peregrin, J. - Filozofie pro normální lidi, 52-62 (2008).pdf
Popper, K. R. - Logika vědeckého zkoumání, 3-28 (1934,1997).pdf
Russell, B. - Ľudské poznanie, jeho rozsah a hranice, 83-89 (1948,1968).pdf
Russell, B. - Problémy filozofie, 1-7 (1912,1992).pdf
Szapuová, M. - Dôvera a jej epistemická funkcia vo vede (2006).pdf
Szomolányi, J. - Filozofické otázky logiky (I) (2002).pdf

Epistemologické teórie zdôvodnenia

Alston, W. P.: Epistemic Desiderata (1993).
BonJour, L. - Externalist Theories of Empirical Knowledge (1980).
Connee, E., Feldman, R. - The Generality Problem for Reliabilism (1998).
Greco, J. - Putting Skeptics in Their Place (2000), 164 - 203.
Goldman, A. I.: What Is Justified Belief
Nozick, R.: Philosophical Explanations (1981), 172 - 196.
Nuhlíček, M. - Sceptical and Practical Criticisms of Epistemic Externalism (2015).
Sosa, E.: A Virtue Epistemology. Apt Belief and Reflective Knowledge (2007), 22 - 43.
Stroud, B.: Understanding Human Knowledge in General (1989).
Williamson, T. - Knowledge First Epistemology (2011).
Zagzebski, L.: The Inescapability of Gettier Problems (1994).
Zagzebski, L. - What Is Knowledge (1999).