Curriculum vitae

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

1997 – 2001: Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

2003 – 2008: Mgr., Filozofická fakulta UK v Bratislave, študijný odbor Filozofia, diplomová práca Skepticizmus a zdravý rozum, Cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu

2008 - 2012 − PhD., Filozofická fakulta UK v Bratislave, študijný program Systematická filozofia, dizertačná práca Internalizmus a externalizmus v epistemologických teóriách zdôvodnenia a problém skepticizmu

Priebeh zamestnania - profesionálna kariéra:

od 2012:  odborný asistent, Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK v Bratislave