Publikačná činnosť

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Výber z publikačnej činnosti

Nuhlíček, M. (2022): Inštrumentálna normativita naturalizovanej epistemológie. Filozofia, 77 (9), 680 – 693.
Nuhlíček, M., Greif, A., Sklutová, K. (eds.) (2022): Naturalistický obraz sveta: výzvy a limity. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 170 s.
Szapuová, M., Nuhlíček, M. (2020): Naturalizmus a skepticizmus. Filozofia, 75 (9), 760 – 775.
Nuhlíček, M. (2021): Kooperatívny naturalizmus. Filozofia, 76 (9), 647 – 660.
Nuhlíček, M. (2021): The Priority of Common Sense in Philosophy. Croatian Journal of Philosophy, 21 (62), 319 – 337.
Szapuová, M. - Nuhlíček, M. (2020): VEDA V SPOLOČNOSTI: TVORBA POZNANIA V NOVOM REŽIME. In: Z. Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020, s. 217 - 229.
Nuhlíček, M. (2020): Pluralistická koncepcia hodnoty poznania. Filosofický časopis 68 (2020), č. 4, s. 551 - 566.
Nuhlíček, M.: (2019) Problém hodnoty poznania, Univerzita Komenského v Bratislave.
Mariana Szapuová, Martin Nuhlíček et al.: (2017) Medzi vedou a morálkou. Perspektívy naturalizmu. Univerzita Komenského v Bratislave.
A. Greif, M. Nuhlíček (2017): Epistemické intuície. Univerzita Komenského v Bratislave.
Nuhlíček, M. (2016): Hodnota filozofického skepticizmu. Filosofický časopis 64 (2016), č. 5, s. 667–682.
Nuhlíček, M. (2015): Sceptical and Practical Criticisms of Epistemic Externalism. Prolegomena 14 (1) 2015, 31–45.
Nuhlíček, M. (2013): Prečo externalistické kritériá zdôvodnenia principiálne zlyhávajú? Organon F 20 (2013), č. 1, s. 37–49.
Nuhlíček, M. (2013): Gettierov problém a jeho význam po päťdesiatich rokoch. Filozofia 68 (2013), č. 8, s. 679–690.
Nuhlíček, M., Szapuová, M. (2012): Poznámky ku skepticizmu alebo čo spochybňuje, a čo nespochybňuje skeptik. Filozofia 67 (2012), č. 2, s. 147–159.
Nuhlíček, M. (2010): Zdravý rozum vo filozofii Thomasa Reida. Filozofia 65 (2010), č. 5, s. 449–460.