Odborné zameranie

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Vyučuje povinné a výberové kurzy z oblastí epistemológie, dejín novovekej filozofie a rozvoja filozofických kompetencií

Ostatné odborné aktivity a funkcie:

2008 - doteraz: člen Slovenského filozofické združenia pri SAV