Členovia katedry

Vedúci katedry:Mgr. Róbert Maco, PhD.
Tajomník katedry:Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
Sekretariát katedry:Jarmila StruškováS 511
Študijný poradca:Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.(Bc., Mgr. štúdium)
Mgr. Róbert Maco, PhD.(PhD. štúdium)
   
Profesori:Prof. Michal Chabada, PhD.(Pedagogické praxe)
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
   
Docenti:Doc. Andrej Kalaš, PhD.(Erasmus+ koordinátor)
Doc. Erika Lalíková, PhD.
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
Odborní asistenti:Mgr. Róbert Maco, PhD.
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.
    
Vedeckí pracovníci:Mgr. Andrea Fábiková, PhD.
Mgr. Adam Greif, PhD.
Mgr. Janka Kottulová, PhD.
   
Interní doktorandi:Mgr. Katarína Marcinčinová
Mgr. Miroslava Mišičkovázástupca študentov v RŠP
Externí spolupracovníci:Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD."profesor emeritus"
Doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD.
Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.
PhDr. Ladislav Sabela, CSc.
Zahraničný štipendista:Panagiotis GeropoulosAristotelova Univerzita Thessaloniki, doktorand, štipendista SAIA