Vedecko-výskumná činnosť

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Projekty a granty:

2023 - 2027:APVV-22-0397: Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy - riešiteľ
2019 - 2023APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, (riešiteľ)
2019 - 2021VEGA 1/0258/2019:  Realizmus a antirealizmus v súčasnej filozofii vedy, (riešiteľ)
2015 - 2019:APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, (riešiteľ)
2015 - 2017:VEGA 1/0461/15: Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy. (riešiteľ)
2011:grant UK G-11-087-00: Úvod do internalizmu a externalizmu v epistemológii ( riešiteľ)