Granty KEGA

KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva SR) je vnútornou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR zameranou na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva SR v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu zverejňuje Odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva Slovenskej republiky každoročne na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku začatia riešenia.

Maximálna výška podpory: maximálna výška ročných plánovaných bežných výdavkov na nový projekt KEGA je 26 556 €

Trvanie projektu: 1 – 3 roky

Bližšie informácie, základné dokumenty a podrobnosti o financovaní projektov sú prístupné na stránke: https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

Pokyny k plánovaniu a uskutočneniu záverečnej oponentúry pre vedúcich a vedúce projektu KEGA.