Granty KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (ďalej len „KEGA")  je vnútornou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR. Je zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia. Projekty iniciujú riešitelia a riešiteľky z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva SR v stanovených tematických oblastiach a z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

Pokyny k plánovaniu a uskutočneniu záverečnej oponentúry pre vedúcich a vedúce projektu KEGA.