Fond SK-NIC

Spoločnosť SK-NIC zverejňuje pravidelne malé a veľké výzvy. Témy pre aktuálnu výzvu (v minulosti spoločnosť napríklad podporila projekty z oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzdelávania) sa zverejňujú prostredníctvom Nadácie Pontis.

Maximálna výška podpory: v malej výzve možno žiadať o podporu v rozmedzí 2 500 – 10 000 €, vo veľkej výzve o 10 000 – 30 000 €

Trvanie projektu: malá výzva – realizácia projektu do jedného roka, veľká výzvy – 2 roky

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/