Nadácia Orange

Nadácia Orange ponúka grantové programy a nadväzuje dlhodobé partnerstvá s mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Podporuje vzdelávanie, komunitný rozvoj a deficitné skupiny na rôznych úrovniach.

Každý grantový program má svoje pravidlá a odbornú hodnotiacu komisiu. Návrhy komisie na udelenie podpory schvaľuje správna rada nadácie.

Maximálna výška podpory: v závislosti od konkrétnej výzvy

Trvanie projektu: v závislosti od konkrétnej výzvy

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.nadaciaorange.sk/sk