Nadácia Orange

Nadácia Orange ponúka grantové programy a nadväzuje dlhodobé partnerstvá s mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Podporuje vzdelávanie, komunitný rozvoj a deficitné skupiny na rôznych úrovniach.

Nadáciu riadi správna rada, ktorej členovia usmerňujú jej činnosť. Každý grantový program má svoje pravidlá a odbornú hodnotiacu komisiu. Návrhy komisie na udelenie podpory schvaľujú všetci členovia správnej rady.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.nadaciaorange.sk/sk