Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Výzvy sú na webovej stránke fondu uverejňované priebežne počas roka.

Maximálna výška podpory: v závislosti od konkrétnej výzvy

Trvanie projektu: v závislosti od konkrétnej výzvy

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.fpu.sk/sk/