Granty VEGA

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „VEGA“)  je vnútornou agentúrou pre rezort školstva a SAV. Zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Agentúra navhruje ministrovi školstva a predsedovi SAV výšku dotácie MŠ SR, resp. grantu SAV, ktorý sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl, resp. z inštitucionálnych finančných prostriedkov SAV.

On-line systém e-VEGA prevádzkuje Ministerstvo školstva SR a SAV. Slúži na elektronické podávanie žiadosti o grant a správu projektov a je jedinou možnosťou podávania žiadostí o grant. Tento on-line systém je prístupný na stránke http://evega.minedu.sk/e-vega/

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/