Bilaterálne výzvy APVV

Ide o výzvy na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu organizácií Slovenska a iných krajín. Pre každú z týchto krajín je k dispozícii osobitná výzva.

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce s použitím týchto nástrojov:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov,

  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov,

  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,

  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,

  • zbieranie výskumných materiálov,

  • zapojenie doktorandského a/alebo mladého vedeckého personálu (do 35 rokov).

Maximálna výška podpory: v závislosti od konkrétnej výzvy

Trvanie projektu: v závislosti od konkrétnej výzvy

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy.