Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky sa zameriava na podporu projektov z oblasti umenia, vysokoškolského, stredoškolského vzdelávania a vzdelávania a rozvoja v oblasti digitálnych technológií.

Nadácia je typicky grantovou organizáciou. Až 85 % podpory je udeľovanej prostredníctvom otvorených grantových programov: Umenie, Vzdelanie a Digital. Podporuje fyzické osoby s tzv. sociálnym statusom a nepodnikateľské právnické osoby – inštitúcie založené orgánmi štátnej správy alebo samosprávy a všetky právne formy mimovládnych neziskových organizácií.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.nadaciatatrabanky.sk/