Tlačivá (študijné záležitosti)

Slúži ako tlačivo pre študijné záležitosti (napr. o individuálny harmonogram štúdia, zmenu študijného programu, prerušenie štúdia a pod.).

Tlačivo je dostupné v tlačenej podobe na študijnom oddelení; v elektronickej tu:

všeobecná žiadosť

 

Žiadosť o predĺženie termínu odovzdania záverečnej práce (formát pdf, formát doc)