Tajomník fakulty

Mgr. Radoslav Števčík

E-mail: radoslav.stevcik(at)uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1332
Miestnosť: G134 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Konzultačné hodiny: pondelok a streda 13,30 – 15,30 h

 

Mgr. Radoslav Števčík je absolventom odboru slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako študent Filozofickej fakulty bol jedným z účastníkov pochodu bratislavských vysokoškolákov 16. novembra 1989 a jedným z iniciátorov vzniku Študentského hnutia a štrajkového výboru študentov na Filozofickej fakulte. V roku 1990 patril k zakladajúcim členom Študentského parlamentu a Akademického senátu Filozofickej fakulte UK, bol zástupcom fakulty v prvom Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšinu svojho pracovného života pôsobil ako novinár v denníku Smena, v denníku Pravda a desať rokov ako korešpondent slovenského vysielania BBC World Service. V roku 1996 založil a do roku 2014 ako šéfredaktor viedol Bratislavské noviny.  V rokoch 2014-2018 bol starostom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Výkonom funkcie tajomníka fakulty bol poverený 1. februára 2019.