Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tajomník fakulty

Mgr. Radoslav Števčík
e-mail: radoslav.stevcikuniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1332
miestnosť: 135 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 – 15:30
                             utorok, štvrtok, piatok 9:00 – 11:30

 

Mgr. Radoslav Števčík je absolventom odboru slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako študent Filozofickej fakulty bol jedným z účastníkov pochodu bratislavských vysokoškolákov 16. novembra 1989 a jedným z iniciátorov vzniku Študentského hnutia a štrajkového výboru študentov na Filozofickej fakulte. V roku 1990 patril k zakladajúcim členom Študentského parlamentu a Akademického senátu Filozofickej fakulte UK, bol zástupcom fakulty v prvom Akademickom senáte Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšinu svojho pracovného života pôsobil ako novinár v denníku Smena, v denníku Pravda a desať rokov ako korešpondent slovenského vysielania BBC WorldService. V roku 1996 založil a do roku 2014 ako šéfredaktor viedol Bratislavské noviny.  V rokoch 2014-2018 bol starostom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Výkonom funkcie tajomníka fakulty bol poverený 1. februára 2019.