Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tajomník fakulty

JUDr. Pavel Horváth
e-mail: pavel.horvathuniba.sk
tel.: + 421 2 52921078
miestnosť: 135 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 – 15:30
                           utorok, štvrtok, piatok 9:00 – 11:30

 

JUDr. Pavel Horváth je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na Pedagogickej fakulte UK v Trnave pracoval od roku 1970, vo funkcii tajomníka fakulty od roku 1982. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave zastáva funkciu tajomníka fakulty od roku 1987. Zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.  Riadi útvary dekanátu vykonávajúce činnosti na úseku ekonomicko-finančnom, podnikateľskej činnosti, prevádzky a registratúry