Dekan

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

E-mail: marian.zouharuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1127
Miestnosť: G132 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

 

Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. je absolventom Filozofickej fakulty UK (filozofia; 1996). Doktorandské štúdium v odbore Systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave SAV (1996–2000). Docentom v odbore Filozofia sa stal v roku 2007 a za profesora v tom istom odbore bol vymenovaný v roku 2012. Od roku 1996 pôsobí na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK. Vedecký aj pedagogicky sa špecializuje na analytickú filozofiu, filozofiu jazyka a logiku. V týchto oblastiach uverejnil niekoľko monografií a pravidelne publikuje v zahraničných aj domácich vedeckých periodikách. Podieľal sa na riešení viacerých projektov VEGA a APVV. Do funkcie dekana fakulty bol vymenovaný 7. mája 2019.