Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Zasadanie ŠČ AS FiF UK a AS FiF UK

Najbližšie zasadanie ŠČ AS FiF UK a AS FiF Uk sa uskutočnilo 4. 11. 2019.

O záveroch z týchto rokovaní sa dozviete v tejto zápisnici.

 

Teraz nás už môžete sledovať aj na INSTAGRAME: senatori_fif

 

 

Správa z ostatného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutie ŠČ AS a AS FiF UK 17.6.2019) 

V správe sa dozviete najmä o:

  • záveroch z pléna posledného plenárneho zasadnutia senátu v akademickom roku, vrátane prípravy podporného uznesenia ku zrušeniu indexov od začiatku budúceho akademického roka, podpore zo strany ŠČ AS pre otvorený list ministerke školstva proti zrušeniu obmedzenia počtu opätovných kandidatúr na funkcie rektorov univerzít;
  • témach diskusie medzi senátorkami a senátormi ŠČ AS a vedením Akademickej knižnice UK, vrátane plánovaných zmien vo výpožičnom poriadku a stave služieb študentom;
  • blížiacom sa vyhlásení volieb do ŠČ fakultného i univerzitného senátu na jeseň 2019 a povzbudení motivovaných a kvalifikovaných uchádzačiek a uchádzačov k podaniu kandidatúry.

Celú správu ŠČ AS FiF UK nájdete na tejto stránke.

Vaše senátorky a Vaši senátori 

senat-studentifphil.uniba.sk

Zápisnica z ostatného zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 17.6.2019.