Študentská časť AS FiF UK

Zápisnica z uplynulého zasadnutia

Senátori a senátorky Študentskej časti Akademického senátu FiF UK sa stretli na zasadnutí dňa 03.05.2021 prostredníctvom platformy MS TEAMS.

Ak máte záujem nahliadnuť do priebehu rokovania, nech sa páči, už klasicky zverejňujeme zápisnicu, ktorá je dostupná TU. 

#celezle

 

RÁZNE ODMIETAME NOVELU VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA

• Návrh, predložený ministerstvom školstva, odmietame v celom jeho rozsahu. Považujeme ho za snahu o politizáciu vysokého školstva na Slovensku. Jeho obsah výrazným spôsobom obmedzuje akademickú slobodu, ako aj súčasné práva študentov. Spôsob, akým je navrhovaný, absolútne nezodpovedá závažnosti zmien, ktoré prináša. Ministerstvo ho predkladá bez predchádzajúcej diskusie s vysokými školami a v čase najväčšej pandémie, keď je pozornosť v spoločnosti upriamená na úplne iné problémy. Takýto postup považujeme za hrubé zneužitie situácie.

• TENTO NÁVRH ZÁKONA VNÍMAME AKO NEAKCPETOVATEĽNÝ, NEKONCEPČNÝ A PRE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA PRIAM LIKVIDAČNÝ.

• Vyzývame všetkých študentov, aby dali ministerstvu jasne najavo, že nedovolíme, aby nám niekto upieral naše akademické práva. Zdieľajte tento príspevok na protest a označte v ňom ministra školstva, ktorý nereagoval ani na jeden z 3 listov študentov Univerzity Komenského!

#celezle 

K aktuálnej situácii sa vyjadrila aj naša pani predsedníčka Patrícia Voľanská - jej blog na Denníku N nájdete TU.

Pre viac informácií sledujte všetky informačné kanály našej fakulty, univerzity a nášho senátu (Instagram a Facebook), kde Vám stále sprostredkujeme nové informácie. 

Oficiálny web Univerzity Komenského pre protest : protest.uniba.sk