Študentská časť AS FiF UK

#celezle

 

RÁZNE ODMIETAME NOVELU VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA

• Návrh, predložený ministerstvom školstva, odmietame v celom jeho rozsahu. Považujeme ho za snahu o politizáciu vysokého školstva na Slovensku. Jeho obsah výrazným spôsobom obmedzuje akademickú slobodu, ako aj súčasné práva študentov. Spôsob, akým je navrhovaný, absolútne nezodpovedá závažnosti zmien, ktoré prináša. Ministerstvo ho predkladá bez predchádzajúcej diskusie s vysokými školami a v čase najväčšej pandémie, keď je pozornosť v spoločnosti upriamená na úplne iné problémy. Takýto postup považujeme za hrubé zneužitie situácie.

• TENTO NÁVRH ZÁKONA VNÍMAME AKO NEAKCPETOVATEĽNÝ, NEKONCEPČNÝ A PRE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA PRIAM LIKVIDAČNÝ.

• Vyzývame všetkých študentov, aby dali ministerstvu jasne najavo, že nedovolíme, aby nám niekto upieral naše akademické práva. Zdieľajte tento príspevok na protest a označte v ňom ministra školstva, ktorý nereagoval ani na jeden z 3 listov študentov Univerzity Komenského!

#celezle 

K aktuálnej situácii sa vyjadrila aj naša pani predsedníčka Patrícia Voľanská - jej blog na Denníku N nájdete TU.

Pre viac informácií sledujte všetky informačné kanály našej fakulty, univerzity a nášho senátu (Instagram a Facebook), kde Vám stále sprostredkujeme nové informácie. 

Oficiálny web Univerzity Komenského pre protest : protest.uniba.sk 

Dôležité oznamy a pozvánky na zasadnutia

Zápisnica z posledného zasadnutia

Senátori a senátorky Študentskej časti Akademického senátu FiF UK sa stretli na svojom riadnom zasadnutí 22.02.2021 (pondelok) o 11,00 cez platformu MS TEAMS.

ZÁPISNICA JE DOSTUPNÁ TU.

 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční v termíne po dohode senátoriek a senátorov, aj v závislosti od termínu nasledujúceho zasadnutia pléna senátu.

 

Sledujte nás aj naďalej! 

Milé študentky, milí študenti,

povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste nás v prípade potreby kontaktovali. Naša práca a úsilie o zlepšenie mnohých vecí, týkajúcich sa najmä Vás, nadobudnú zmysel len vtedy, ak budete s nami kooperovať a zúčastňovať sa na nami pripravovaných akciách.

Sledujte nás na Instagrame a na Facebooku Študentská časť Akademického senátu FiF UK, kde sa ako prví dozviete o plánovaných akciách.