Študentská časť AS FiF UK

Dôležité oznamy a pozvánky na zasadnutia

OZNAMY

 NAJBLIŽŠIE ZASADNUTIE ŠČ AS FiF UK

Oznamujeme Vám, že zasadnutie Študentskej časti AS FiF sa uskutoční v pondelok, 18.01.2021 o 11,00 hod online prostredníctvom platformy MS TEAMS.

Rokovania senátu sú verejné, preto Vás  srdečne pozývame pripojiť sa k nám cez tento odkaz.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia, hlasovanie o programe

2. Diskusia o univerzitných jasliach a návrhu študentky na zriadenie orchestra

3. Diskusia o systematickej podpore pre ŠČ AS FiF UK

4. Prerokovanie smernice dekana fakulty o vytvorení dotačného programu na podporu činnosti študentských spolkov na FiF UK

5. Diskusia o systematizácii miest zamestnancov FiF UK a o Dočasnej akreditačnej rade FiF UK

6. Kontrola činností senátorov za zimný semester

7. Diskusia o návrhu systematickej spolupráce na propagácii FiF UK

8. Diskusia o Tandeme - programe na podporu konverzácií v cudzích jazykoch

9. Diskusia o študentskej ankete 

10. Prerokovanie podnetov študentov

11. Rôzne

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční v termíne po dohode senátoriek a senátorov, aj v závislosti od termínu nasledujúceho zasadnutia pléna senátu.

 

Sledujte nás aj naďalej! 

Milé študentky, milí študenti,

povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste nás v prípade potreby kontaktovali. Naša práca a úsilie o zlepšenie mnohých vecí, týkajúcich sa najmä Vás, nadobudnú zmysel len vtedy, ak budete s nami kooperovať a zúčastňovať sa na nami pripravovaných akciách.

Sledujte nás na Instagrame a na Facebooku Študentská časť Akademického senátu FiF UK, kde sa ako prví dozviete o plánovaných akciách.