Oznamy

Pozvánka na najbližšie zasadnutie AS FiF UK

 

Pozvánka

 

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie AS FiF UK, ktoré sa uskutoční

 

dňa 03.03.2021 (streda) o 14:30 hod (online)

 

Navrhovaný program:

                                                                                     

1.     Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.     Vyjadrenie podpory Stanovisku AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách (predkladateľ: predseda AS FiF UK)

3.     Záver zasadnutia

 

 

Člen/ka AS FiF UK, ktorý/á sa nemôže tohto zasadnutia zúčastniť z vopred známych dôvodov, je povinný/á bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predsedu AS FiF UK (martin.bacauniba.sk).

 

V Bratislave, 01.03.2021

 

  Mgr. Martin Bača, PhD.

     predseda AS FiF UK