Zápisnice zo zasadnutí

Zápisnice zo zasadnutí AS FiFUK

2024

Zápisnica z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 17.6.2024

Zápisnica z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 22.4.2024

Zápisnica z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 26.2.2024

2023

Zápisnica z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 6.11.2023

Zápisnica z doplňovacích volieb do AS FiF obvod 5 zo dňa 19.10.2023

Zápisnica z volieb do AS UK z dňa 19.10.2023

Zápisnica z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 25.9. 2023

Zápisnica z volebného zasadnutia AS FiF UK dňa 20. 02. 2023

2021

Uznesenie Predsedníctva AS FiF UK z dňa 13. septembra 2021

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 28. júna 2021

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 3. mája 2021

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 3. marca 2021

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 22. januára 2021

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 18. januára 2021

2020

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 23. novembra 2020

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 5. októbra 2020

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 7. septembra 2020

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 8. júna 2020

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 11. mája 2020

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 17. februára 2020

2019

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 10. decembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z dňa 4. novembra 2019

Zápisnica doplňujúce voľby AS FiF UK 17.10.2019 obv. 2

Zápisnica doplňujúce voľby AS FiF UK 17.10.2019 obv. 4

Zápisnica všeobecné voľby AS UK 16.10.2019

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti (17.10. 2019)

Vyhlásenie volieb do študentskej časti (16.10.2019)

 

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK zo 17. júna 2019

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK zo 6. mája 2019 - voľba kandidáta na dekana

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z 29. apríla 2019

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FiF UK z 17. apríla 2019

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z 18. februára 2019

2018

Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie AS FiF UK z 13. decembra 2018

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z 26. novembra 2018

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 22. októbra 2018

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z 15. októbra 2018

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z 21. júna 2018

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK z 10. mája 2018

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 23. apríla 2018

Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie z 23. apríla 2018

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 22. januára 2018

2017

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 20. novembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 16. októbra 2017

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 26. júna 2017

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 8. júna 2017

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 11. mája 2017

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 3. apríla 2017

 

2016

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 12. decembra 2016

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 28. novembra 2016

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 17. okóbra 2016

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 27. júna 2016 

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 18. apríla 2016

 

2015

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 23.novembra 2015

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 29. júna 2015

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 25. mája 2015

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 23. februára 2015

 

2014

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 24. novembra 2014

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 27. októbra 2014

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 23. júna 2014

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 19. mája 2014

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 7. apríla 2014

 

 

2013

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 17.apríla 2013

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 29. apríla 2013

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 3. júna 2013

Zápisnica zo zasadnutia AS FiF UK dňa 18. novembra 2013