Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zástupcovia fakulty v AS UK a RVŠ

Zástupcovia FiF UK v Akademickom senáte UK (AS UK)

Za zamestnancov

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.

prof. PhDr. František Gahér, PhD.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Zástupca FiF UK v Rade vysokých škôl (RVŠ)

Volebné obdobie: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2023

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.