Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zástupcovia fakulty v AS UK a RVŠ

Zástupcovia FiF UK v Akademickom senáte UK (AS UK)

Mgr. Martin Bača, PhD., zamestnanecká časť

PhDr. Anikó Dušíková, PhD., zamestnanecká časť

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., zamestnanecká časť

Mgr. Zuzana Bujačková, študentská časť

Damián Samuel Ovečka, študentská časť

Zástupca FiF UK v Rade vysokých škôl (RVŠ)

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.