Zástupcovia fakulty v AS UK a RVŠ

Zástupcovia FiF UK v Akademickom senáte UK (AS UK)

doc. Erik Láštic, PhD., zamestnanecká časť
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., zamestnanecká časť
Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD., zamestnanecká časť

bc. Adam Molnár, študentská časť (12.3.2024 sa vzdal členstva)
bc. Damián Samuel Ovečka, študentská časť

Zástupca FiF UK v Rade vysokých škôl (RVŠ)

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.