Senátorky a senátori, kontakty

Sledujte naše aktivity na našich oficiálnych kanáloch:

Facebook: Študentská časť Akademického senátu FiF UK

Instagram: senatori_fif

 

V prípade, že s nami potrebujete niečo konzultovať, kontaktujte nás, prosím, vopred e-mailom, individuálne (viď kontakty nižšie) alebo prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. 

 

Zoznam senátoriek a senátorov (aktualizácia 10.3.2022)

 

Mgr. Lucia Chudá (predsedníčka ŠČ AS FiF UK) (3dSV)

Filip Bajtoš (1. podpredseda ŠČ AS FiF UK) (2bxFISO)

Bc. Ivan Dominik Greguš (2. podpredseda ŠČ AS FiF UK) (1moHI)

Bc. Ondrej Hablák (1muHISL)

Mgr. Barbora Hurtuková (3dSJ)

Bc. Adam Kubinec (2moPS)

Bc. Martina Melíšková (1moMK)

Bc. Richard Filip Mikloši (1moHI)

Bc. Andrej Ondrejka (1moHI)

Damián Samuel Ovečka (2buPESL)

 

Kde nás nájdete?

Gondova 2, 811 02 Bratislava 1

miestnosť č. 246 

telefónne číslo: 02/ 9013 1212