Senátorky a senátori, kontakty

Sledujte naše aktivity na našich oficiálnych kanáloch:

Facebook: Študentská časť Akademického senátu FiF UK

Instagram: senatori_fif

 

V prípade, že s nami potrebujete niečo konzultovať, kontaktujte nás, prosím, vopred e-mailom, individuálne (viď kontakty nižšie) alebo prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. 

 

Zoznam senátoriek a senátorov (aktualizácia 14. 12. 2022)

 

Damián Samuel Ovečka (predseda ŠČ AS FiF UK) (3buPESL)

Bc. Ivan Dominik Greguš (1. podpredseda ŠČ AS FiF UK) (2moHI)

Magdaléna Martišková (2. podpredsedníčka ŠČ AS FiF UK) (3bxETMU)

Filip Bajtoš (3bxFISO)

Martin Bednárik (2pbANNE)

Bc. Vanesa Bohunská (2moRE)

Bc. Csikosová Katarína (2moRE)

Mgr. Barbora Hurtuková (4dSJ)

Miroslav Malinovský (3boPO)

Bc. Andrej Ondrejka (2moHI)

 

 

Kde nás nájdete?

Gondova 2, 811 02 Bratislava 1

miestnosť č. 246 

telefónne číslo: 02/ 9013 1212