Senátorky a senátori, kontakty

Sledujte naše aktivity na našich oficiálnych kanáloch:

Facebook: Študentská časť Akademického senátu FiF UK

Instagram: https://www.instagram.com/fifuk_senatori/

Youtube: https://www.youtube.com/StudentskacastASFiFUK/featured 

 

V prípade, že s nami potrebujete niečo konzultovať, kontaktujte nás, prosím, vopred e-mailom, individuálne (viď kontakty nižšie) alebo prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov. 

 

Zoznam senátoriek a senátorov (aktualizácia 18. 7. 2023)

Martin Bednárik (predseda ŠČ AS FiF UK),(3bpANNE), bednarik38uniba.sk 

Bc. Miroslav Malinovský (1. podpredseda ŠČ AS FiF UK), (1moPO), malinovsky6uniba.sk 

Bc. Magdaléna Martišková (2. podpredsedníčka ŠČ AS FiF UK), (1moET), martiskova27uniba.sk


Bc. Damián Samuel Ovečka (1muPESL), ovecka2uniba.sk 

Denis Laco (3boHI), laco12uniba.sk 

Bc. Dominika Šimová (1moPO), simova92uniba.sk 

Ema Hlavová (2bxHIRE), hlavova9uniba.sk 

Bc. Jakub Fiala (1moHI), fiala28uniba.sk 

Bc. Lucia Halajová (1moAMD), halajova26uniba.sk 

Oliver Kožár (4buANSL), kozar14uniba.sk 

Bc. Sandra Plaskoňová (1muHISL), plaskonova5uniba.sk 

Terézia Fumač Šedivá (4bxISMU), fumacova3uniba.sk 

 

 

 

Kde nás nájdete?

Gondova 2, 811 02 Bratislava 1

miestnosť č. 249 

telefónne číslo: 02/ 9013 1212