Uzatvorené zmluvy Erasmus+

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe medziinštitucionálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov (Inter Institutional Agreement - IIA), ktoré sa uzatvárajú na úrovni fakulty a za UK v Bratislave musí byť podpísaná  inštitucionálnym koordinátorom.

Bilaterálne dohody o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s fakultami univerzít nasledovných krajín:

  • členské štáty EÚ  - Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko
  • krajiny EHP/ EZVO - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
  • kandidátske krajiny – Republika Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

Zoznam Erasmus+ IIA zmlúv uzatvorených za jednotlivé katedry FiF UK je uvedený pod jednotlivými katedrami FiF UK nižšie. Študenti majú možnosť ponuku inštitúcií, na ktorých môžu tráviť mobilitu, vidieť aj v rámci online prihlášky na Erasmus+.

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Ostrava (CZ)
Kód:CZ OSTRAVA02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Vasil Alecsandri University in Bacau (RO)
Kód: RO BACAU01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University in Rzsesow (PL)
Kód: PL RZESZOW02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Passau (DE)
Kód: D PASSAU01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Eötvös Loránd University ELTE (HU)
Kód: HU BUDAPES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of South Bohemia in České Budějovice (CZ)
Kód: CZ CESKE01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

 

 

 

 

Katedra archeológie

Univerzita: University of Hradec Králové (CZ)
Kód: CZ HRADEC01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of West Bohemia in Pilsen (CZ)
Kód: CZ PLZEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)
(poznámka: zmluva je fakultná, pri výbere zmluvy v Mobility Online nezadávajte katedru)

Univerzita: Eötvös Lórand University in Budapest (HU)
Kód: HU BUDAPES01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL)
Kód: PL KRAKOW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Nantes (F)
Kód: F NANTES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Katedra archívnictva a muzeológie

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO05
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Hradec Králové (CZ)
Kód: CZ HRADEC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of J.E. Purkyňe in Ústí nad Labem (CZ)
Kód: CZ USTINAD01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of West Attica (G)
Kód: G EGALEO02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr.), 1 (PhD.)

Univerzita: University of Vienna (A)
Kód: A WIEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Eotvos Lorand University in Budapest (HU)
Kód: HU BUDAPES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Zagreb (HR) - museology
Kód: HR ZAGREB01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Katedra dejín výtvarného umenia

Univerzita: Eötvös Lórand University in Budapest (HU)
Kód: HU BUDSAPES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL)
Kód: PL KRAKOW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Zadar (HR)
Kód: HR ZADAR01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC1
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Katedra estetiky

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Unversity of Antwerp (B)
Kód: B ANTWERP01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Wroclaw (PL)
Kód: PL WROCLAW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Katedra etnológie

Univerzita: University of Graz (A)
Kód: A GRAZ01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Freiburg (D)
Kód: D FREIBURG01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok:  1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Eötvös Lóradn University in Budapest (HU)
Kód: HU BUDAPES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Szeged (HU)
Kód: HU SZEGED01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University in Wroclaw (PL)
Kód: PL WROCLAW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University in Rzeszow (PL)
Kód: PL RZESZOW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University in Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Vilnius (LT)
Kód: LT VILNIUS01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO05
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Katedra filozofie a dejín filozofie

Univerzita: University of Cyprus (CY)
Kód: CY NICOSIA01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO05
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Ostrava (CZ)
Kód: CZ OSTRAVA02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak. rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of South Bohemia in Ceske Budejovice (CZ)
Kód: CZ CESKE01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Aegen (G)
Kód: G ATHINE41
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Patras (G)
Kód: G PATRAS01
platnosť:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Belgrade (RS)
Kód: RS BELGRAD02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Nemecký jazyk

Univerzita: University of Graz (A)
Kód: A GRAZ01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University in Vienna (A)
Kód: A WIEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University in Innsbruck (A)
Kód: A INNSBRU01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Europa-Universität Viadrina Frankfurt An Der Oder (D)
Kód: D FRANKFU08
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak. rok: 2 (Bc., Mgr.)
(poznámka: zmluva je celofakultná, pri vbere zmluvy v Mobility Online nezadávajte katedru)

Univerzita: University of Gottingen (D)
Kód: D GOTTING01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak. rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Szeged (HU)
Kód: HU SZEGED01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Holandský jazyk

Univerzita: University of Antwerp (B)
Kód: B ANTWERP01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Vrije University in Brussels (B)
Kód: B BRUSSEL01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Ghent University (B)
Kód: B GENT01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: KU Leuven (B)
Kód: B LEUVEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University in Wroclaw (PL)
Kód: PL WROCLAW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO05
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

 

Švédsky jazyk/Nórsky jazyk

Univerzita: Lund University (S)
Kód: S LUND01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Bergen (N)
Kód: N BERGEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Katedra jazykov

Univerzita: University of Regensburg (D)
Kód: D REGENB01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr.)

Katedra klasickej a semitskej filológie

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ) - classical lang.
Kód: CZ BRNO05
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of West Bohemia in Pilsen (CZ) - arabic lang.
Kód: CZ PLZEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ) - classical + arabic
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Crete (G)- classical lang.
Kód: G KRITIS01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 ( Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Thessaloniky (G)- classical lang.
Kód: G THESSAL01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Bologna (I) - classical lang.
Kód: I BOLOGNA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 ( Mgr., PhD.)

Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL) - classical lang.
Kód: PL KRAKOW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 ( Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Kocaeli University (TR) - arabic
Kód: TR KOCAELI02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 ( Bc., Mgr.)

Univerzita: Universitry of Vienna (A) - arabic
Kód: A WIEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 ( Bc., Mgr.)

 

 

Katedra knižničnej a informačnej vedy

Univerzita: University of Opava (CZ)
Kód: CZ OPAVA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Mgr., PhD.)

Univerzita: Silesian University in Katowice (PL)
Kód: PL KATOWIC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Mgr.)

Univerzita: Vilnius University (LT)
Kód: LT VILNIUS01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Zagreb (HR)
Kód: LHR ZAGREB01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Katedra logiky a metodológie vied

Univerzita: University of West-Bohemia in Pilsen (CZ)
Kód: CZ PLZEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Social Sciences and Humanities in Warsaw (PL)
Kód: PL WARSAW37
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc.)

Katedra maďarského jazyka a literatúry

 

Univerzita: University of Panonia (HU)
Kód: HU VESZPRE01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Karol Gaspar University of Reformed Church in Budapest (HU)
Kód: HU BUDAPES10
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Szeged (HU)
Kód: HU SZEGED01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Eötvös Lórand University in Budapest (HU)
Kód: HU BUDAPES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Eszterhazy Karoly University in Eger (HU)
Kód: HU EGER02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Babes-Bolyai University (RO)
Kód: RO CLUJNAP 01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR)
Kód: HR OSIJEK01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Adam Mickiewicz University in Poznan (PL)
Kód: PL POZNAN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Katedra marketingovej komunikácie

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Tomas Bata University in Zlin (CZ)
Kód: CZ ZLIN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Malaga (E)
Kód: E MALAGA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: The American Business School in Paris (F)
Kód: F PARIS363
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1x Bc., 1x Mgr.

Univerzita: University of Nicosia (CY)
Kód: CY NICOSIA14
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr.)

Katedra muzikológie

Univerzita: Univesity in Vienna (A)
Kód: A WIEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Mgr., PhD.)

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Padova (I)
Kód: I PADOVA01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Sapienza University of Roma (I)
Kód: I ROMA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL)
Kód: PL KRAKOW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: New University of Lisbon (P)
Kód: PP LISBOA03
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Ostrava (CZ)
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Katedra pedagogiky a andragogiky

Univerzita: Jan Amos Komensky University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA21
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.) adult education

Univerzita: Technical University of Liberec (CZ)
Kód: CZ LIBEREC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.) education science

Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC1
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.) education science

Univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (CZ)
Kód: CZ CESKE01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.) education science

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.) education science

Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL)
Kód: PL KRAKOW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.) education science

Univerzita: The John paul II. Catholic University in Lublin (PL)
Kód: PL LUBLIN02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.) education science

Univerzita: University of Belgrade (RS)
Kód: RS BELGRAD02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.) education science

Univerzita: University of Madeira (P)
Kód: P FUNCHAL03
platnosť do: 2028
vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.) education science

Katedra politológie

Univerzita: University of Antwerp (B)
Kód: B ANTWERP01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Tartu (EE) (ENLIGHT zmluva)
Kód: EE TART02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Eötvös Lórand University in Budapest (HU)
Kód: HU BUDAPES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Mykolas Romeris University in Vilnius (LT)
Kód:LT VILNIUS06
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Vytautas Magnus University in Kaunas (LT)
Kód:LT KAUNAS01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Bologna (I)
Kód: I BOLOGNA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: The Hague University of Applied Sciences (NL)
Kód: NL S-GRAVE13
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Mgr.)

Univerzita: University of Leipzig (D) - German lang.
Kód: D LEIPZIG01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Göttingen (D) 
Kód: D GOTTING01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: European University Viadrina (D) 
Kód: D  FRANKFU08 
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr.)
(poznámka: zmluva je celofakultná, pri výbere zmluvy v Mobility Online nezadávajte katedru)

Univerzita: Uppsala University (S)
Kód: S UPPSALA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Bucharest (RO)
Kód: RO BUCHARES09
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: MEF University in Istanbul (TR)
Kód: TR ISTANBU49
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Karadeniz Technical University (TR)
Kód: TR TRABZON01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Katedra porovnávacej religionistiky

Univerzita: University of Warsaw (PL)
Kód: PL WARSAW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of South Bohemia in Ceske Budejovice (CZ)
Kód: CZ CESKE1
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Sevilla (ES)
Kód: E SEVILLA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Università di Napoli L'Orientale (I)
Kód: I NAPOLI02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Katedra psychológie

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO05
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Ostrava (CZ)
Kód: CZ OSTRAVA02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Prague College of Psychosocial Studies (CZ)
Kód: CZ PRAHA28
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Ruhr University Böchum (D) - German lang.
Kód: D BOCHUM01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: International Psychoanalytic University in Berlin (D)
Kód: D BERLIN32
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Porto (P)
Kód: P PORTO02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University Fernando Pessoa Porto (P)
Kód: P PORTO26
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL)
Kód: PL KRAKOW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University in Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Clermont-Auvergne (F) - French lang.
Kód:F CLERMON48
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Tilburg University (NL)
Kód: NL TILBURG01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Autonomous University of Barcelona (E)
Kód: E BARCELO02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc.)

*Univerzita v Barcelone požaduje min. úroveň B1 zo španielskeho jazyka

Univerzita: University of Zagreb (HR)
Kód: HZ ZAGREB01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc.)

Katedra romanistiky

Španielsky jazyk

Univerzita: University of Cordoba (E)
Kód: E CORBODA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Autonomous University of Madrid (E)
Kód: E MADRID04
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Oviedo (E)
Kód: E OVIEDO01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Santiago de Compostela (E)
Kód: E SANTIAG01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc.)

Univerzita: University of Valladolid (E)
Kód: E VALLADO01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Vigo (E)
Kód: E VIGO01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Francúzsky jazyk

Univerzita: The Free University of Brussels (B)
Kód: B BRUXEL04
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Bordeaux Montaigne University (F)
Kód: F BORDEAU03
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Clermont Auvergne (F)
Kód: F CLERMON48
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr.)

Univerzita: New Sorbonne University in Paris (F)
Kód: F PARIS003
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Cergy-Pontoise (F)
Kód: F CERGY-P11
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Reims Champagne-Ardenne (F)
Kód: F REIMS01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 na 5 mesiacov (Bc., Mgr.)                                                                počet vysielaných učiteľov: 1 na 5 dní

Taliansky jazyk

Univerzita: University of Catania (I)
Kód: I CATANIA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Univerzita: D´Annunzio University in Chieti-Pescara (I)
Kód: I CHIETI01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 6 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Trieste (I)
Kód: I TRIESTE01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Torino (I)
Kód: I TORINO01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (1xBc. , 1xMgr.)

Univerzita: International University of Roma (I)
Kód: I ROMA20
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Insubria in Varese (I)
Kód: I VARESE02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (2xBc., 2xMgr.)

Univerzita: Sapienza University of Roma (I) 
Kód: I  ROMA01 
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

(možnosť využiť aj zmluvu francúzskeho jazyka s Univerzitou: L´Orientale University of Naples)

Portugalský jazyk

Univerzita: University of Lisboa (P)
Kód: P LISBOA109
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Porto (P)
Kód: P PORTO02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Sofia University St. Kliment Ohridski (BG)
Kód: BG SOFIA06
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc.)

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

Univerzita: University of Verona (I)
Kód: I VERONA01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Warsaw (PL)
Kód: PL WARSAW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Jyväskylä (SF)
Kód: SF JYVASKY01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Zadar (HR)
Kód: HR ZADAR01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Karadeniz Technical University (TR)
Kód: TR TRABZON01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Katedra slovanských filológií

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO05
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Silesian University in Katowice (PL)
Kód: PL KATOWIC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL)
Kód: PL KRAKOW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 10 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Warsaw (PL)
Kód: PL WARSAW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Maribor (SI)
Kód: SI MARIBOR01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Rijeka (HR)
Kód: HR RIJEKA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Sofia University of St. Kliment Ohridski (BG)
Kód: BG SOFIA06
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: South West University of Blagoevo (BG)
Kód: BG BLAGOEV02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Kragujevac (RS)
Kód: RS KRAGUJE01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Belgrade (RS)
Kód: RS BELGRAD02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Katedra slovenských dejín

Univerzita: University of Göttingen (D) - German language
Kód: D GOTTING01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of South Bohemia in Ceske Budejovice (CZ)
Kód: CZ CESKE01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Opava (CZ)
Kód: CZ OPAVA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Hradec Králové (CZ)
Kód: CZ HRADEC01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Zagreb (HR)
Kód: HR ZAGREB01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Jagiellonian University in Krakow (PL)
Kód: PL KRAKOW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Gdansk (PL)
Kód:PL GRANSK01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of  Szczecin (PL)
Kód:PL SZCZECIN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Porto (P)
Kód: P PORO02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Nantes (F)
Kód: F NANTES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoc(RO)
Kód: RO CLUJNAP01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

 

 

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO05
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Hradec Králové (CZ)
Kód: CZ HRADEC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Regensburg (D)
Kód: D REGENSB01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Eötvös Lórand University in Budapest (HU)
Kód: HU BUDAPES01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Bologna (I)
Kód: I BOLOGNA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr., PhD.)

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Univerzita: University of Zagreb (HR)
Kód: HR ZAGREB01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 5 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Cologne (D)
Kód: D KOLN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University in Tubingen (D)
Kód: D TUBINGE01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (PL)
Kód: PL WARSZAW85
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (PhD.)

Katedra sociológie

Univerzita: Silesian University in Katowice (PL)
Kód: PL KATOWIC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (PL)
Kód: PL LUBLIN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University in Rzeszow (PL)
Kód:PL RZESZOW02
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Lulea University of Technology (S)
Kód:S LULEA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Göttingen (D) 
Kód: D GOTTING01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Palacky University Olomouc (CZ) 
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Hradec Kralove (CZ) 
Kód: CZ HRADEC01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc.)

Katedra všeobecných dejín

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Opava (CZ)
Kód: CZ OPAVA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Leipzig (D) - German lang.
Kód: D LEIPZIG01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Szeged (HU)
Kód: HU SZEGED01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Wroclaw (PL)
Kód: PL WROCLAW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of West Bohemia in Plzen (CZ)
Kód: CZ PLZEN01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 6 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: University of Cassino and Southern Lazio (I)
Kód: I CASSINO01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Katedra východoázijských štúdií

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO05
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 3 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Ljubljana (SI)
Kód: SI LJUBLJA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Katedra žurnalistiky

Univerzita: Masaryk University in Brno (CZ)
Kód: CZ BRNO05
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Palacký University in Olomouc (CZ)
Kód: CZ OLOMOUC01
platnosť do:2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Charles University in Prague (CZ)
Kód: CZ PRAHA07
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 1 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Complutense University of Madrid (E) - španielsky jazyk B2
Kód: E MADRID03
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Warsaw (PL)
Kód: PL WARSAW01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Turiba University in Riga (LV)
Kód: LV RIGA09
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Malaga (E)
Kód: E MALAGA01
platnosť do: 2028
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: National University Irland Galway (IRL)
Kód: IRLGALWAY01
platnosť do: 2024
počet vysielaných študentov/ak.rok: 4 (Bc., Mgr., PhD.)
- poznámka: pri prihlasovaní sa na túto mobilitu v Mobility Online nezadávajte
  fakultu
, ani študijný odbor, pretože ide o celouniverzitnú zmluvu