Kongres 2017

Quo vadis, právny preklad?

Vážené dámy, vážení páni,

kolegyne a kolegovia,

 

pozývame Vás na medzinárodný translatologický kongres, ktorý sa bude konať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 1. - 2. júna 2017.

Hlavným cieľom a zamýšľaným publikovaným výstupom kongresu je prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti prekladu právnych textov a vytvorenie vedeckej platformy na diskusiu prekladateľov, lingvistov a iných odborníkov v tomto dôležitom segmente translácie. Kongres organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela. Ambíciou vedeckého podujatia je oboznámiť účastníkov aj s výsledkami výskumu v oblasti teórie právneho prekladu, ktoré sa dosiahli v projekte APVV (č. 0226-12) Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze.