Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité dátumy a platba / Important Dates and Fee

Termíny

Skorá platba do 31.3. 2017

 • bežný účastník: 35 Eur
 • doktorand: 20 Eur
 • študenti FiF UK: bez poplatku

platba od 1.4. 2017 do 15.5.2017

 • bežný účastník: 50 Eur
 • doktorand: 30 Eur
 • študenti FiF UK: bez poplatku


Výber príspevkov oznámime do 30. apríla 2017.

Prihláška na kongres bez príspevku:

Pri účasti na kongrese s príspevkom treba vyplniť a odoslať prihlášku najneskôr 15. apríla 2017.

Pri účasti na kongrese bez príspevku treba vyplniť a odoslať prihlášku najneskôr 15. mája 2017.

Pri účasti na kongrese bez príspevku vpíšte do poľa názov príspevku "bez príspevku".


Kongresový poplatok sa v prípade neúčasti nevracia.
Prihlášku na kongres akceptujeme len s platbou kongresového poplatku.

Deadlines:

Early payment (by the end of March 2017)

 • The regular fee: 35 Euro
 • PhD. students: 20 Euro
 • Students in Bachelor and Master Programmes of the Faculty of Arts of Comenius University are not obliged to pay the fee

the payment from 1st April to 15th May

 • The regular fee: 50 Euro
 • PhD. students: 30 Euro
 • Students in Bachelor and Master Programmes of the Faculty of Arts of Comenius University are not obliged to pay the fee


The authors will be notified about the acceptance of their proposals by the end of April 2017.

The congress participation is not limited to the presentation of the contributions:

Presenting participiants are obliged to fill in the Online Registration Form by 15th April 2017.


Non-presenting participants are obliged to fill in the Online Registration Form by 15th May 2017.

Non-presenting participants fill in the Online Registration Form in the field The title of my paper "without paper"


The Congress fee will be not refunded.
The Congress registration is accepted only after the vongress fee is paid.

Platba kongresového poplatku

Kongresový poplatok je nutné uhradiť na nasledujúci bankový účet

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Variabilný symbol: 105 190

Ak sa variabilný symbol nenachádza v konkrétnom internet bankingu, uveďte dané číslo v správe pre prijímateľa.

Správa pre prijímateľa: uveďte svoje meno i priezvisko, ako aj nasledujúce slovo „Transius“

Platba za kongresovú večeru

Cena slávnostnej večere: 35 eur

Poplatok za kongresovú večeru je nutné uhradiť na nasledujúci bankový účet:
 
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Variabilný symbol: 105 190

Ak sa variabilný symbol nenachádza v konkrétnom internet bankingu, uveďte dané číslo v správe pre prijímateľa.

Pre platbu slávnostnej večere uveďte prosím do správy pre prijímateľa svoje meno i priezvisko, ako aj nasledujúce slová „Transius večera“

Payment of the Congress fee

The Bank Account details for the payment of the Congress fee are as follows: 

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Variable symbol: 105 190

In case your Internet Banking does not provide a separate line for the Variable symbol, please, include the Variable symbol in the line: Information for Beneficiary. 

Information for Beneficiary should also include your first name and surname as well as the following word: “Transius”

Payment for the Congress dinner

The price of the Congress dinner: 35 Euro

The Bank Account details for the payment of the Congress dinner are as follows: 

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Variable symbol: 105 190

In case your Internet Banking does not provide a separate line for the Variable symbol, please, include the Variable symbol in the line: Information for Beneficiary. 

For the payment of the congress dinner, please, include in the line Information for Beneficiary, your first name and surname as well as the following phrase: „Transius dinner“