Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Programme of the International Congress Quo Vadis Legal Translation

The Congress Programme


Thursday, 1. June 2017, Moyzes Hall


8:00 – 9:00 Arrival and Registration

9:00 – 9:30 Welcome: Faculty management and prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

9:30 – 9:45 Jozef Štefánik: Specific Approach to the Translation of EU Legal Documents

9:45 – 10:30 Łucja Biel: Research into Legal Translation: Mapping the Field

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 11:45 Katalin Balogh: The impact of research on the society. The TraiLLD, the CMIQ and the Avidicus-projects

11:45 – 12:30 Mira Kadric: „Vor dem Gesetz steht ein Türhüter“: Translation als Schlüssel zum Tor des Rechts

12:30 – 13:30 Lunch


Session 1 (English) Chair: Tomáš Sovinec

room G141

Session 2 (Czech and Slovak) Chair: Alena Ďuricová room G236

14:00 – 14:30
Panagiotis Krimpas: Terminological preciseness or translational and legal effectiveness? Terminology of commodatum in no > el language pair

14:00 – 14:30
Zuzana Guldanová: Prekladateľ=znalec?

14:30 – 15:00
Katarzyna Tryczynska: On terminological aspects of legal translation from Dutch into Polish

14:30 – 15:00
Jarmila Opalková: Dynamika noriem súdneho prekladu

15:00 – 15:30
Tomáš Duběda: Quality assessment in legal translation: structuring a multidimensional space

15:00 – 15:30
Dagmar de Blasio Denčíková: Výhody a nevýhody právnych prekladateľov malých jazykov v ČR z hľadiska praxe

15:30 – 16:00 Cofee Break

15:30 – 16:00 Cofee Break

Session 3 (German) Chair: Zuzana Guldanová room: G141

Session 4 (Czech and Slovak) Chair: Katarína Motyková room: G236

16:00 – 16:30
Alena Ďuricová: Rechtsterminologie - wo liegt die Grenze der Äquivalenz?

16:00 – 16:30
Pavlína Knap Dlouhá: Výuka právního překladu

16:30 – 17:00
Marketa Štefková: Die Tendenzen und Grenzen der Normierung und Standardisierung der Rechtsübersetzung

16:30 – 17:00
Stanislava Moyšová: Vyučovanie právneho prekladu - predstavenie projektu skrípt pre potreby prekladového seminára z FR do SK

17:00 – 17:30
Peter Gergel: Der Irrtum im Strafrecht aus terminologischer Sicht als Übersetzungsproblem

17:00 – 17:30
Alexandra Berendová: Skladba didaktické jednotky při výuce právního jazyka

17:30 – 18:00
Helena Szankovich, Zuzana Vyhnáliková: Die Problematik der Uneinheitlichkeit von Übersetzungen spezifischer Rechtstermini

17:30 – 18:00
Lenka Poľaková: Slovník ustálených slovných spojení pre súdnych tlmočníkov


18:00 – Sightseeing (Mgr. Potočár – English, Mgr. Gajdošová − German)

19:30 − Networking dinner

Friday, 2. June, Moyzes Hall

9:00 – 9:45 Liese Katschinka: Die Professionalisierung des Gerichtsdolmetscherberufes – Der Beitrag von EULITA

9:45 – 10:30 Peter Sandrini: Der Wert ungleicher Lösungen: Wider ein unangebrachtes Äquivalenzdenken

10:30 – 11:00 Cofee Break

11:00 – 11:45 Jana Rakšányiová: Trans-ius: Über die Normen, Konventionen sowie den Habitus und das Potential des Übersetzers

11:45 – 13:00 Lunch

Session 1 (English)

Chair: Jaroslav Stahl

room: G141

Session 2 (Czech and Slovak) Chair: Zuzana Tuhárska room: G236

13:00 – 13:30
Ondřej Klabal, Michal Kubánek: Taking comparative conceptual analysis to a legal translation classroom

13:00 – 13:30
Margita Gáborová, Katarína Motyková: Trestné konanie a trestné stíhanie a ich možné preklady do švédčiny

13:30 – 14:00
Edyta Wieclawska: Delineating borders for thematic competence of court translators

13:30 – 14:00
Jelena Ondrejkovičová: Bezpečnostnoprávna terminológia . Vymedzenie pojmov a pojmovej štruktúry

14:00 – 14:30
Elena Nikolajová Kupferschmidtová: Multilingualism and Legal Translation in the EU Context

14:00 – 14:30
Bohumil Kern: Vplyv sudcu na výkon tlmočníka a žánrová variabilita v rámci tlmočenia pred súdom

14:30 – 15:00
Tomáš Sovinec: Is there any difference between the praxeology of legal and conference interpreting?

14:30 – 15:00
Mária Ferenčíková: Pramene ľudských práv z terminologického aspektu

15:00 – 15:30 Cofee Break

15:00 – 15:30 Cofee Break

Session 3 (German)

Chair: Jana Rakšányiová

room: G141

Session 4 (Czech and Slovak) Chair: Peter Gergel room: G236

15:30 – 16:00
Solvita Štekerhofa, Silga Svike: Der Terminus līgums (deutsch: Vertrag) und seine Ableitungen. Vergleichende Analyse im Lettischen und in den größten Kontaktsprachen des Lettischen

15:30 – 16:00
Jana Štefaňáková: K použitiu vybraných pojmov azylového práva v nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku

16:00 – 16:30
Zuzana Tuhárska: Einige Anmerkungen zur Erstellung des Begriffsapparats aus dem Bereich des Strafrechts. Am Beispiel von ausgewählten Begriffen.

16:00 – 16:30
Jaroslav Stahl: Verbálne násilie pri preklade a tlmočení


16:30 – 17:00
Slavomíra Tomášiková: Eine deutsch-slowakische Rechtsvergleichung.

16:30 – 17:00
Anna Schneiderová, Róbert Jáger: Problémy pri právnom preklade zo staroslovienčiny

17:00 – 17:30
Elena Gajdošová: Verb-Nomen-Kollokationen in Rechtstexten – ein korpusanalytischer Vergleich

17:00 – 17:30
Milan Potočár: Hľadanie objektivity v hodnotení právneho prekladuOkrúhly stôl: diskusia s riaditeľom odboru znaleckej, prekladateľskej a tlmočníckej činnosti na MSSR JUDr. Jánom Dankovčíkom o normách v právnom preklade a tlmočení, m.č. G237 (od 15:30 do 17:30)

Diskusiu budú viesť: Zuzana Guldanová a Marketa Štefková