Kontakt

Sídlo katedry

Štúrova ulica 9, Bratislava

 

Poštová adresa

Katedra porovnávacej religionistiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1


Sekretariát katedry:

Jaroslava Figulová

 

Telefónne číslo: 

02/9013 2214

 

Telefónne číslo na sekretariát KPR/KMK/KZUR:

02/9013 1707

 

Miestnosť:

Št. 310

 

Email:

jaroslava.figulovauniba.sk