Knižnica judaistiky

Katedra porovnávacej religionistiky

Štúrova 9
814 99 Bratislava

Miestnosť 320

 

kontakt:

ivica.bumovauniba.sk

 

Zabezpečuje:

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

 

Otváracie hodiny (zs 2020/2021)

Z dôvodov aktuálnej epidemiologickej situácie sa až do odvolania všetky výpožičky riešia individuálne po e-mailovej alebo telefonickej komunikácii