Knižnica Jána Komorovského

Katedra porovnávacej religionistiky

Štúrova 9
814 99 Bratislava

Miestnosť 101

 

kontakt:

cisarik6@uniba.sk

 

Zabezpečuje:

Mgr. Dominik Čisárik

 

Otváracie hodiny (zs 2020/2021)

Z dôvodov aktuálnej epidemiologickej situácie sa až do odvolania všetky výpožičky riešia individuálne po e-mailovej alebo telefonickej komunikácii minimálne 48 hodín pred vyzdvihnutím požadovaného artiklu.

V prípade mojej prítomnosti na katedre a teda aj fyzického sprístupnenia knižnice, budem informovať 24 hodín vopred na FaceBook stránke Katedry porovnávacej religionistiky.

Email: cisarik6uniba.sk

Mobil: 0915244388