Študijné programy

V rámci troch stupňov štúdia katedra v súčasnosti ponúka tieto študijné programy:

·       Bakalárske denné štúdium

Anglický jazyk a kultúra v kombinácii (odbor Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a literatúra v kombinácii (odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy)

·       Magisterské denné štúdium

Anglický jazyk a kultúra v kombinácii (odbor Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)

Anglický jazyk a literatúra v kombinácii (odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy)

·       Doktorandské denné a externé štúdium

Jadro týchto programov tvorí štúdium lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry anglofónnych oblastí – okrem Veľkej Británie a USA aj Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, štúdium translatológie a tlmočenia, ako aj štúdium didaktiky angličtiny. Okrem teoretických akademických predmetov katedra ponúka tiež širokú škálu predmetov zameraných na rozvoj jednotlivých jazykových zručností. Výučba prebieha v angličtine, s výnimkou niektorých translatologických predmetov.