Výročná konferencia KLMV (1962 – 2022)

Výročná konferencia KLMV (1962 – 2022)

Výročná konferencia (program)
Výročná konferencia (program)

V dňoch 29. 6. – 1. 7. 2022 sa uskutoční Výročná konferencia KLMV pri príležitosti šesťdesiateho výročia počiatkov našej katedry.

Konferencia sa koná v Kongresovom centre Academia (Stará Lesná). Pozvanie na konferenciu prijali hostia z príbuzných pracovísk v Českej republike aj na Slovensku, zástupcovia viacerých katedier FiF UK, dekan FiF UK, ako aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Pozrite si program konferencie a elektronickú knihu abstraktov.

Výročná konferencia (1962 – 2022)

doc. Lukáš Bielik
profesor Augustín Riška
prof. František Gahér
prof. Marek Števček, rektor UK
prof. Jozef Viceník
Auditórium
Účastníci konferencie
Na výlete
Na výlete
Na výlete