Taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: taliansky, slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra romanistiky

Rada študijného programu

Predseda: doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Členovia: doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Miroslava Vallová, do roku 2021 riaditeľka Literárneho informačného centra; zástupca študentov: Mgr. Klaudia Dyttertová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Spolugaranti: doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD., doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie