Sociológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: sociológia a sociálna antropológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra sociológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
Členovia: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., doc. PhDr. Dušan Janák, PhD., doc. Roman Džambazovič, PhD., doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Martin Slosiarik; zástupca študentov: Mgr. Jakub Hankovský

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.
Spolugaranti: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., doc. PhDr. Dušan Janák, PhD., doc. Roman Džambazovič, PhD., doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie