Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Termíny zápisov

Termíny zápisov na AR 2019/2020 - ešte priebežne doplníme ďalšie informácie

2.9.2019 2. ročník D/E 9.00 - 11.30 a 13.30 - 15.00 hod.
3.9.2019 3. ročník D/E 9.00 - 11.30 a 13.30 - 15.00 hod
4.9.2019 4. ročník D/E 9.00 - 11.30 a 13.30 - 15.00 hod
5.9.2019 1. ročník D/E hromadný zápis podľa pozvánky - povinná účasť, v tento deň iné ročníky nezapisujeme
6.9.2019 5. ročník + nadštandarná doba štúdia D/E 9.00 - 12.00 hod.
12.9.2019 náhradný termín - iný termín nebude všetky ročníky D/E 9.00 - 12.00 hod.

Na zápis prineste doklad o úhrade poplatkov za obnovenie platnosti preukazu študenta/ky 

Cenník preukazov platný pre akademický rok 2019/2020 je:

preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,00 €preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,00 €preukaz študenta v externej forme štúdia 10,00 €duplikát preukazu 7,00 €

 

Novoprijatí aj pokračujúci študenti

 

Študent má možnosť si vybrať, ktorý typ preukazu (vizuál ISIC, reps. NO ISIC) chce mať. Podľa svojej voľby zadá požiadavku na výrobu preukazu prostredníctvom elektronickej návratky v systéme AiS. Upozorňujeme študentov, že UK nemá možnosť akceptovať a validovať ICIS preukazy zo stredných škôl, resp. iných vysokých škôl. Preto svoju voľbu dobre uvážte. V prípade, že si zvolíte vizuál NO ISIC a neskôr by ste sa rozhodli pre vizuál ISIC, budete si musieť zaplatiť preukaz s vizuálom ISIC v plnej výške. Funkcionality jednotlivých typov preukazov sú uvedené v tabuľke vyššie.

AK sa rozhodnete pre vizuál ISIC, nezabudnite vyplniť prihlášku do občianskeho združenia CKM SYTS na stránke https://gdpr.uniba.sk.

V prípade, že ste držiteľom preukazu študenta (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave a budete v akademickom roku 2019/2020 požadovať iba validáciu preukazu študenta, systém Vám vygeneruje poplatok za prolongačnú známku ISIC vo výške 13,- €. V prípade, že budete chcieť preukaz prolongovať známkou NO ISIC, uhraďte, prosím, iba 3,- € za dodržania platobnej inštrukcie (variabilný a špecifický symbol). Získaním tejto známky si iba predlžujete platnosť preukazu študenta a nezískavate výhody spojené s členstvom v CKM SYTS (komerčné zľavy) aj na nasledujúci akademický rok. Ak sa neskôr rozhodnete známku ISIC zakúpiť, budete ju musieť uhradiť v plnej výške.

Ak máte pocit, že Vám systém vygeneroval neadekvátnu sumu, kontaktujte, prosím, mailom študijné oddelenie.

V prípade, že steboli držiteľom preukazu študenta (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave, a tento už nemáte, resp. preukaz máte poškodený a je potrebné vyrobiť duplikát, prosím kontaktujte RVVČ na adrese andrea.ligacova@uniba.sk a ester.mateasikova@uniba.sk. Do mailu uveďte, prosím, informáciu, o ktorý vizuál preukazu máte záujem.


Študenti/ky v externej forme štúdia musia priniesť aj doklad o úhrade poplatku za školné, bez dokladov o úhrade nebudú zapísaní/é do ďalšieho akademického roka.

 

účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:

<output>

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

variabilný symbol: 02 - pre poplatky za štúdium

variabilný symbol: 27 - pre poplatky za preukazy, známky ...

</output>

<output>účet Filozofickej fakulty UK v Bratislave:</output>

IBAN: SK3681800000007000083100

VS nájdete v AIS

 

Pokiaľ sa vám zmenili osobné údaje (sobáš, zmena mena, zmena trvalej alebo korešpondenčnej adresy, zmena čísla občianskeho preukazu), na zápise nás o zmene informujte, pri sobáši je potrebné priniesť overenú kópiu sobášneho listu.

<output>obnovenie platnosti preukazu študenta známkou študenti v dennej forme štúdia 5,00 €, študenti v externej forme štúdia 0,50 €</output>

<output>obnovenie platnosti preukazu študenta známkou študenti v dennej forme štúdia 5,00 €, študenti v externej forme štúdia 0,50 €</output>