Projekt IMPACT

Vitajte na stránke projektu Impact!

Projekt IMPACT: Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers realizoval medzinárodný tím kolegov z Univerzity Komenského v Bratislave, Masarykovej univerzity v Brne, Stredoeurópskej univerzity, Technickej univerzity Delft a Európskeho konzorcia pre politologický výskum (ECPR).

Pridruženými partnermi projektu boli European University Association a International Consortium for Educational Development.

Trojročný projekt IMPACT sme implementovali vďaka grantu z programu Erasmus+ Strategické partnerstvá, v ktorom je Univerzita Komenského vedúcim partnerom, číslo grantu 2019-1-SK01-KA203-060671. Projekt sme ukončili v auguste 2022.

Niektorí účastníci prvého nadnárodného stretnutia projektu Impact, november 2020: zľava Janka Medveďová, Agi Simon, Gabriela Pleschová, Jeff Vanderziel, Eszter Timár, Silviu Piros, Martine Schophuizen, Mátyás Szabó, Petr Sucháček