Ciele

Cieľom projektu IMPACT bolo zlepšiť internacionalizáciu na univerzitách v Európe prostredníctvom zlepšenia pedagogických schopností učiteľov. Tento cieľ sme napĺňali vytvorením a odučením dvoch kurzov: 1) kurzu, ktorý pripravuje učiteľov na vyučovanie zahraničných študentov a zmiešaných skupín s domácimi a zahraničnými študentmi (kurz Effective teaching for internationalisation), 2) kurzu akademického písania pre učiteľov (kurz Academic writing for publication). Výsledky oboch kurzov sme vyhodnotili v štúdiách. Vytvorili sme tiež voľne dostupný portál o internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania a pripravili plán, ktorý pomôže partnerským inštitúciám projektu zlepšiť internacionalizáciu a celkovú kvalitu vyučovania. Výsledky projektu sú prístupné v časti "Výsledky projektu".