Podujatia

Multiplikačné podujatia projektu IMPACT

Výsledky projektu IMPACT sme zdieľali počas šiestich hlavných multiplikačných podujatí:

1. Okrúhly stôl Educating for a change. How can internationalised education contribute toward a more just world? počas výročnej konferencie European Consortium for Political Research, 31. august 2021, 10:45-12:15 (virtuálne podujatie)

2. Panel The phenomenon of internationalisation počas ICOLLE conference, Brno, 8. september 2021, 16:30-18:45

3. Workshop Internationalisation and student-centred learning, Budapest, 23-24. september 2021 Slidy

4. Spustenie otvoreného portálu Internationalising teaching in higher education. Supporting Peer learning, Delft University of Technology, Delft, 18. máj 2022, 14:00-16:30

5. Panelu Trust, culture, and context in significant conversations počas ICED 2022 conference, Aarhus, Denmark, 3. jún 2022, 9:00-10:30

6. European Teaching and Learning Conference (EuroTLC), Bratislava, 16-17. jún 2022 s online workshopmi 15. júna. Keynote prednášku si môžete pozrieť tu.

Prezentácia výsledkov novej študentskej ankety FiF UK

Online prezentácia výsledkov novej študentskej ankety FiF UK sa uskutočnila vo štvrtok 20. 1. 2022 15:00-15:30. Počas dvoch predvianočných týždňov, keď mohli študenti odpovedať, sme dostali spolu 574 ankiet, z toho 473 v slovenskej verzii (návratnosť 44%) a 101 v anglickej verzii (návratnosť 55%).  V prezentácii sme zhrnuli výsledky prieskumu medzi 33 zúčastnenými učiteľmi (83%), ako hodnotili užitočnosť novej ankety. Podujatie sa uskutočnilo pre vyučujúcich, ktorí sa zúčastnili na pilotnom overovaní novej ankety.

Tour po fakulte

V utorok 28. septembra 2021 sme uskutočnili komentovanú prehliadku budovy FiF UK pre dve skupiny prvákov na Filozofickej fakulte UK s cieľom umožniť im lepšie spoznať priestory v náročnom období striedania sa prezenčnej a online výučby. Viac informácií na plagátiku a v itinerári prehliadky

Ako publikovať v renomovaných akademických časopisoch a vydavateľstvách

Seminár

16. septembra 2021, 10:00-11:30, miestnosť G140

Na podujatí zdieľali svoje skúsenosti s publikovaním Michal Hajdúk a Gabriela Pleschová; ponúkli sme priestor pre výmenu skúseností a otázky. Seminár spoločne organizovali Projektové centrum FiF UK a projekt IMPACT.

 

Inspiring and leading change at university

Prednáška Torgnyho Roxu (Lund University) spojená s diskusiou

22. septembra 2021, 14:00-16:00, zasadacia miestnosť Vedeckej rady FiF UK

Torgny Roxå patrí k celosvetovo najuznávanejším odborníkom na manažment zmeny na vysokej škole a rozvoj VŠ vzdelávania. Počas podujatia predstavil svoje odporúčania na úspešné zavádzanie zmien na univerzite a diskutoval s pedagógmi a študentami fakulty a univerzity o tom, ako si predstavujú meniť svoju vysokú školu v jej ďalšej storočnici.

Online seminár Využívanie potenciálu MS Teams

13. októbra 2020, od 13:00-14:30 na MS Teams

Témou bolo zadávanie priradených úloh (assignments) a práca s nimi v MS Teams, exportovanie údajov z AIS do MS Teams, ako aj jednoduchá tvorba ppt prezentácií pre vyučovanie prostredníctvom šablón dizajnov. V záverečnej časti seminára sme zopakovali návod na rozdelenie študentov do menších skupín (channels), nahrávanie videozáznamu z hodine, zobrazenie veľkej galérie (viac ako 9 účastníkov) a iné rady osobitne určené pre tých, ktorí sa nestihli zúčastniť na minulých seminároch. Seminár viedli Darina Dvorská a Gabriela Pleschová.

Online seminár Interaktívne vyučovanie v MS Teams


25. septembra 2020, 9:00-10:30 a 13:00-14:30 

29. septembra 2020, 12:30-13:30

prostredníctvom MS Teams

Témou seminára bolo vytváranie menších skupín v rámci online hodiny (break out rooms), manažovanie práce v skupinách, evidovanie prezencie na seminári a pod.

Semináre viedli: Gabriela Pleschová a Jaroslav Varchola

Ďakujeme všetkým za veľký záujem o semináre! Potešili nás všetky priaznivé ohlasy, ako napríklad tieto: 

Ďakujem Vám i kolegovi za prijemný a podnetný kurz distančného vyučovania s ľudskou tvarou. Prof. D. Serafínová (Katedra žurnalistiky)

Ďakujem ešte raz za výborný webinár, veľmi si vážim námahu, ktorú ste vložili do jeho prípravy. … Ďakujem ešte raz, ste super:) Radoslav Blaho (Katedra psychológie)

Vaše školenia sú výborné a pokyny od Vás mi okamžite pomohli zorientovať sa…Doma mi nemá kto poradiť, ale skúšame si odovzdať skúsenosti aj s kolegami a kolegyňami a VAŠE ŠKOLENIA sú kľúčové. Ďakujem Vám veľmi pekne.  Andrea Bokníková (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy)

Chcela by som vysloviť poďakovanie lektorom za užitočné školenie a vyjadriť potešenie, že zo strany vyučujúcich je o školenia záujem. Lucia Lichnerová (prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)