Štúdium / Courses

Ponuka kurzov pre študentov a stážistov v ZS 2023/2024

Ponuku kurzov pre študentov a stážistov nájdete TU

 

 

KURZY

 

Slovakistické štúdiá 

(študijný program sa končí k 1. septembru 2022)

 

Rozvrh denných kurzov SAS

 
Slovak language courses for Erasmus students of Comenius University

 

Courses of Slovak as foreign language for the public / kurzy slovenčiny pre verejnosť

 

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

Summer School of Slovak Language and Culture Studia Academica Slovaca

 

e-kurzy / e-courses

 
Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka