Štúdium a školenia/ Courses

Ponuka kurzov pre študentov a stážistov

 Ponuku kurzov pre študentov a stážistov v akademickom roku 2024/2025:  

  • na ZS 2024/2025 nájdete TU.
  • na LS 2024/2025 nájdete TU

  Ponuku kurzov pre študentov a stážistov v akademickom roku 2023/2024:  

 

  •  na LS 2023/2024 nájdete TU.  

KURZY

 

 

Rozvrh denných kurzov SAS

 

Kurzy pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve

 

Slovak language courses for Erasmus students of Comenius University

 

Courses of Slovak as foreign language for the public / kurzy slovenčiny pre verejnosť

 

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

Summer School of Slovak Language and Culture Studia Academica Slovaca

 

e-kurzy / e-courses

 
Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka

 

Slovakistické štúdiá 

(študijný program sa skončil k 1. septembru 2022)