Štúdium / Courses

Obhajoby bakalárskych prác - jesenný termín

Obhajoby bakalárskych prác sa budú konať v pondelok 23. augusta 2021 od 15:30.