Letná škola slovenského jazyka pre stredoškolákov zo západnej Európy a zámoria

LETNÁ ŠKOLA SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE STREDOŠKOLÁKOV ZO ZÁPADNEJ EURÓPY A ZÁMORIA

Letná škola  slovenského jazyka  pre stredoškolákov zo západnej Európy a zámoria

Cieľová skupina: študenti stredných škôl v zahraničí (západná Európa a zámorie)

Cieľ podujatia: osvojiť si slovenský jazyk v závislosti od konkrétnych komunikačných potrieb, spoznať slovenské reálie, rozvinúť si kladný vzťah k slovenskému jazyku v kontexte kultúry, histórie a súčasnosti

Miesto vzdelávania: Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, 811 02 Bratislava

Trvanie: 28. 7. – 10. 8. 2024  (14 dní)

Rámcový harmonogram:

7:30 – 8:00 raňajky

9:00 – 10:30 jazykový seminár 

10:30 – 11:00 prestávka 

11:00 – 12:00 jazykové cvičenia 

12:00 – 13:00 obed

13:30 – 14:30 konverzácie a workshopy

17:30 – 18:30 večera

Súčasťou vzdelávacieho podujatia sú aj exkurzia po Bratislave, celodenná exkurzia do vybraného slovenského regiónu, návšteva Slovenskej národnej galérie, workshop populárnych piesní, workshop ľudových piesní s ochutnávkou tradičných slovenských jedál.

Prihláška je dostupná na tomto linku