Pre uchádzačov o štúdium

Študujte na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie

Slovakisti nie sú žiadnymi nováčikmi a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK v Bratislave) majú etablované postavenie. Nielenže výučba slovenského jazyka a slovenskej literatúry patrila medzi štyri zakladajúce odbory, ktoré tvorili piliere výučby na fakulte od jej začiatkov v roku 1921, ale aj v súčasnosti sú slovakistické katedry reprezentantmi excelentnosti nielen vo sfére jazykovedy a literárnej vedy, ale širšie aj v oblasti kultúry a spoločenského života. Študentom prednášajú popredné osobnosti slovenskej a slovanskej jazykovedy, literárnej vedy a kultúry, z absolventov týchto katedier sa stali významní vysokoškolskí pedagógovia, šikovní a zanietení učitelia, vedeckí pracovníci, prekladatelia, spisovatelia, knižní redaktori, novinári či moderátori.

Zaujíma vás, ako na katedrách prepájame teóriu s praxou?

Aká je aktuálna ponuka štúdia?

Aké sú základné podmienky prijatia či aké máte po skončení štúdia možnosti uplatnenia?

Informačný leták

 

Študujte na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK v Bratislave) bola založená v roku 1921 a je najstaršou a až dodnes aj najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku – v súčasnosti na našej fakulte v jednotlivých stupňoch študuje takmer 4000 študentiek a študentov. FiF UK v Bratislave poskytuje záujemcom vyše sto tridsať študijných programov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Mnohé z nich sú unikátne a nevyučujú sa na nijakej inej slovenskej vysokej škole, ale aj v prípade ostatných študijných programov si myslíme, že naša fakulta môže svojim študentom ponúknuť viac, ako iné fakulty podobného zamerania na Slovensku.

Všetky potrebné informácie o podmienkach prijatia na štúdium nájdete TU.

Foto: Vladimír Kuric