Knižnica Slovanský seminár

kde nás nájdete:
                        Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č. 234
                        Telefón: 02/59339460

 

Pracovníčky knižnice:              
                         p. Jana Glesková
                         p. Daniela Košťálová

 

Prevádzka knižnice:
                         pondelok: 10.00 – 16.00
                         utorok – štvrtok: 9.00 – 16.00
                         piatok: 9.00 – 14.00

 

Knižnica Slovanský seminár vznikla v roku 1921. Obsahuje spoločný fond 58 000 knižničných jednotiek, ktoré predstavujú knižné publikácie, zborníky a periodiká z oblasti lingvistiky, literárnej vedy a umeleckej literatúry v slovenčine a ostatných slovanských jazykoch. Knižnica obsahuje aj archív kvalifikačných prác.

Súčasťou Slovanského seminára je študovňa s príručnou knižnicou a s prístupom na internet.