Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1
SLOVENSKO

 

Sekretariát katedry

p. Alena Honzová
miestnosť č. 224
email: ksj(at)fphil.uniba.sk
telefón: +421 2 9013 2188

Úradné hodiny sekretariátu

Pondelok     7.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
Utorok         7.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
Streda          7.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
Štvrtok         7.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
Piatok           7.00 - 11.00, 13.00 - 15.00

 

Facebook Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK v Bratislave: 

https://www.facebook.com/katedraslovenskehojazyka/