Kontakt

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1
SLOVENSKO

email katedry: fif.ksjtkuniba.sk 

Sekretariát katedry

p. Patrícia Skalošová
miestnosť č. 224 (2. poschodie)
email: patricia.skalosovauniba.sk

telefón: +421 2 9013 1214

Úradné hodiny sekretariátu

Pondelok     8.00 - 16.00
Utorok         8.00 - 16.00
Streda          8.00 - 16.00
Štvrtok         8.00 - 16.00
Piatok          8.00 - 14.00

 

Facebook Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK v Bratislave: 

https://www.facebook.com/katedraslovenskehojazyka/