Program

Program v PDF

Zborník abstraktov

4. 9. 2019Miestnosť G236
09:30 - 09:35Otvorenie ČSS o AF 2019
09:35 - 10:10Jaroslav Peregrin: Logika a poznání světa
10:10 - 10:45Pavel Materna: Pojem významu v TIL a v PTS
10:45 - 10:55Prestávka
10:55 - 11:30František Gahér: Millova mylná výhrada petitio principii voči deduktívnej logike
11:30 - 12:05Pavel Arazim: Normativní postoje a normativní statusy jako základ smysluplnosti
12:05 - 13:30Obedná prestávka
13:30 - 14:05Karel Šebela: Pojem rozdílu v aristotelské a sortální logice
14:05 - 14:40Vladimír Marko: Vlastnosti sľubu a vznik povinnosti
14:40 - 14:50Prestávka
14:50 - 15:25Rostislav Niederle: Sibley, Strawson and Hampshire o estetickém soudu
15:25 - 16:00Michal Šedík: Možnosti kritickej percepcie
16:00 - 16:10Prestávka
16:10 - 16:45 Vladimír Havlík: Transformační emergence - nový pohled na emergenci?
16:45 - 17:20Martin Zach: Reprezentační úloha modelových organismů v preklinickém výzkumu
17:30 - 19:30Raut (átrium Filozofickej fakulty UK)
5. 9. 2019Miestnosť G 236
09:30 - 10:05Pavol Labuda: Herman Cappelen a jeho (príliš) strohý metasémantický rámec
10:05 - 10:40Marián Zouhar: Subjektívny vkus a argumentácia
10:40 - 10:50Prestávka
10:50 - 11:25Tomáš Hříbek: Proč se mi zdá, že mám vědomí? Problémy iluzionismu
11:25 - 12:00Matěj Dražil: Eliminativní materializmus a jazyk jako nástroj zkoumání mysli
12:00 - 13:30 Obedná prestávka
13:30 - 14:05Petra Chudárková: Pragmatismus v morální epistemologii
14:05 - 14:40Filip Tvrdý: Iluze morálního vědění
14:40 - 14:50Prestávka
14:50 - 15:25Lukáš Bielik: Reprezentácia nezhody v argumentačných rámcoch
15:25 - 16:00Josef Menšík: Jak jsou matematické struktury determinovány
16:00 - 16:10Prestávka
16:10 - 16:45Igor Hanzel: Konštitutívne elementy v Cavendishovom experimente 1797-1798
16:45 - 17:20Miloš Taliga: O asymetrii medzi zdôvodňovaním a kritizovaním
17:20 - 17:30Prestávka
17:30 - 18:05Adam Greif: Mal by byť alkohol zakázaný
18:05 - 18:40Daniela Glavaničová: Formálna analýza viny v kontexte etiky a práva
6. 9. 2019Miestnosť G 236
09:00 - 09:35Marek Mikušiak: Podoby jazykového relativizmu vo filozofii a v lingvistike
09:35 - 10:10Tomáš Kollárik: Kritika vybraných pozícií kompatibilizmu
10:10 - 10:20Prestávka
10:20 - 10:55Matej Drobňák: Inferencializmus o význame, obsahu a kontexte
10:55 - 11:30Tomáš Čana: Wittgenstein o karteziánskej pochybnosti
11:30 - 12:05Ján Dubnička: Teoretické ontologické fikcie a teória kvantovej gravitácie
12:05Záver konferencie