Záverečné práce

Prihlasovanie na záverečné práce (AR 2023/2024)

Záverečné práce (plagát)

Vážené študentky a študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa alebo 1. ročníka magisterského stupňa, ak máte záujem písať záverečnú prácu z filozofie (vrátane tém, ktoré ponúka Katedra logiky a metodológie vied), prihláste sa na zverejnenú tému u svojho budúceho školiteľa/školiteľky:

Prihlásiť sa možno do 30. 4. 2023.