Kontakt

Korešpondečná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra všeobecných dejín

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1


Kde nás nájdete:

IV. poschodie, Historická budova UK

Šafárikovo námestie 6

Bratislava


E-mail:

kvd@fphil.uniba.sk

<output>02/592 44 210</output>

<output>02/592 44 21002</o