Kontakt

Korešpondečná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra všeobecných dejín
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1


Kde nás nájdete:

IV. poschodie, Historická budova UK
Šafárikovo námestie 6
Bratislava


E-mail:

fif.kvduniba.sk

<output>02/592 44 210</output>

<output>02/592 44 21002</o