Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Korešpondečná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra všeobecných dejín

Gondova 2, P. O. Box 32

814 99 Bratislava


Kde nás nájdete:

IV. poschodie, Historická budova UK

Šafárikovo námestie 6

Bratislava


E-mail:

kvd@fphil.uniba.sk

<output>02/592 44 210</output>

<output>02/592 44 21002</o