Knižnica (Historický seminár)

Seminárna knižnica katedier histórie Filozofickej fakulty patrí k najstarším a najväčším seminárnym (odborným) knižniciam. Buduje sa od vzniku historických pracovísk Filozofickej fakulty v roku 1921.

Knižnica má asi 50 000 zväzkov odbornej literatúry k slovenským i všeobecným dejinám, k pomocným vedám historickým, archeológie a iným príbuzným odborom. V knižnici sa nachádzajú základné syntetické diela, učebnice, monografie, edície prameňov, zborníky a časopisy.

Knižnica je sprístupnená cez zmiešaný autorský a odborový katalóg, ktorý je uložený v miestnosti č. 425 na Šafárikovom nám., IV. poschodie.

Asi 30 000 zväzkov je spracovaných v elektronickom katalógu, ďalšie zväzky sa priebežne spracúvajú.

Časť knižničného fondu je sprístupnená v príručnej knižnici, ktorá je umiestnená v miestnosti č. 425.

V knižnici je pravidelná odborná služba, ktorá vydáva a sprístupňuje knihy na požiadanie.


Pracovníčky knižnice:

Mgr. Mária Čekmeová

Jarmila Sabanová


Otváracie hodiny:

pondelok: 10,00 - 16,00

utorok: 9,00 - 17,00

streda: 9,00 - 16,00

štvrtok: 9,00 - 17,00

piatok: 9,00 - 13,00