Knižnica (Historický seminár)

Seminárna knižnica katedier histórie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave patrí k najstarším a najväčším seminárnym knižniciam. Jej fond neustále narastá od roku 1921, kedy vznikli pracoviská historických vied na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Obsahuje asi 50 000 zväzkov odbornej literatúry z oblasti slovenských i všeobecných dejín, z pomocných vied historických a z iných príbuzných odborov. Čitateľ tu nájde základné syntetické diela, učebnice, monografie, edície prameňov, zborníky a časopisy s tematikou histórie.

Fond Historického seminára je skatalogizovaný a prístupný cez online katalóg. Pre používateľov je dostupných viac ako 36 000 zväzkov.

Po objednaní cez žiadanku bude literatúra pripravená  na druhý deň v študovni (miestnosť č. 425) v budove UK na Šafárikovom námestí, na 4. poschodí miestnosti č. 425.


Pracovníčky knižnice:

Mgr. Andrea Bondorová

Mgr. Naďa Holubová


Otváracie hodiny:

od 19.09.2022 - 16.12.2022

pondelok: 10,00 - 16,00

utorok: 9,00 - 17,00

streda: 9,00 - 16,00

štvrtok: 9,00 - 17,00

piatok: 9,00 - 14,00

 

od 19.12.2022 - 23.12.2022

pondelok: 10,00 - 14,00

utorok: 9,00 - 14,00

streda: 9,00 - 14,00

štvrtok: 9,00 - 14,00

piatok: 9,00 - 13,00

 

od 02.01.2023 - 10.02.2023

pondelok: 10,00 - 16,00

utorok: 9,00 - 16,00

streda: 9,00 - 16,00

štvrtok: 9,00 - 16,00

piatok: 9,00 - 14,00