Herodotos

Vážení návštevníci našej stránky.

Keď som v 90. rokoch začal písať stránku Herodotos ako portál pre vstup do sveta informácií o dejinách, veľmi rýchlo som s ním skončil, pretože o niečo neskôr vznikla obdobná stránka dejiny.sk v rámci Historického ústavu SAV a predpokladal som, že ako naša významná inštitúcia bude mať väčšie možnosti pre získavanie informácií. Žiaľ, stránka síce vznikla s veľkými ambíciami, ale tiež veľmi rýchlo začala stagnovať a nepokračovala v "programe" sprístupňovania informácií o historických vedách na Slovensku, prípadne aj v zahraničí.

Preto sa vraciam opäť k pôvodnému projektu, hoci medzitým uplynulo veľa rokov a na internete sa objavilo množstvo relevantných informácií, ktoré sú však roztrúsené. Preto by som chcel v spolupráci s kolegami z našich pracovísk, ale predovšetkým s pomocou doktorandov, obnoviť projekt a sprístupňovať zaujímavé a potrebné informácie.

Akékoľvek informácie, ktoré by ste pokladali za dôležité na zverejnenie, pripomienky a názory, veľmi rád akceptujem a prípadne zverejním.

 

Na projekte Herodotos sa podieľajú: doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc.

                                                                   Mgr. Eva Benková, PhD.

                                                                   PhDr. Tomáš Klokner, PhD. 

 

Inštitúcie

Časopisy

Akcie

Knihy