Fotogaléria

Prezentácia zborníka Judaica et Holocaustica 7. Women in WWII (22.2.2017)

XX.Century Conference: If This Is a Woman

Prezentovať výskum holokaustu a druhej svetovej vojny z pohľadu žien bolo cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie „XX.Century Conference: If This Is a Woman.“, ktorá sa konala v dňoch 21. – 23. januára na Univerzite Komenského v Bratislave. Konferenciu organizovala Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK spolu s  Historickým ústavom SAV a Centrom pre štúdiá holokaustu pri Inštitúte pre moderné dejiny v Mníchove (Zentrum für Holocaust Studien am Institut für Zeitgeschichte in München).

Konferencia predstavila niekoľko desiatok príspevkov odborníkov z Európy, USA a Izraela, ktorých hlavnou témou boli gender (rod), postavenie žien, ale i mužov a rôzne aspekty ich života v tomto období. Názov si organizátori „požičali“ z knihy talianskeho spisovateľa Prima Leviho If this Is a Man, ktorá bola do slovenčiny preložená ako Je toto človek? Kniha je jednou z najznámejších kníh opisujúcich hrôzy koncentračných táborov.

Na konferencii zaznel zaujímavý mix príspevkov, od etablovaných odborníkov celosvetového výskumu holokaustu, 2. svetovej vojny a otázok rodu, ale zároveň aj mladých vedcov, ktorí zatiaľ len pracujú na svojich doktorátoch a často  prinášajú najnovšie a svieže témy a metódy. Počas viacerých panelov zazneli príspevky o postavení žien na  okupovaných územiach, hrdinkách odboja v getách či v partizánskych hnutiach ale napríklad aj o obetiach sexuálneho násilia. Väčšinu príspevkov predniesli vedkyne, no na konferencii vystúpilo aj niekoľko mužských kolegov, čo zodpovedá súčasnému trendu, ktorý je badať vo výskume tohto historického obdobia aj iných krajinách. Výskum holokaustu je v súčasnosti formovaný výskumníčkami, ktoré doňho prinášajú nové témy, nové hlasy a perspektívy. Mnohé príspevky zdôrazňovali aktivizmus žien v rozličnom prostredí v danom období, nie pasivitu.

V rámci konferencie bola prehliadka Bratislavy, otvorenie Virtuálneho múzeua Gizi Fleischmannovej, ktorá sa výrazne angažovala v záchrane slovenských Židov pred deportáciami a prebehla diskusia o partizánke Chavive Reikovej spojená s premietaním filmu Návrat do horiaceho domu. Účastníci tiež navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.

Konferenciu podporil Medzinárodný Višegrádsky fond, Univerzita Komenského, Poľský inštitút, Goethe inštitút a francúzske a izraelské veľvyslanectvo.  Plánovaným výstupom konferencie je zborník s akademickými príspevkami, no zároveň organizátori plánujú vytvoriť online platformu, na ktorej by chceli pútavým spôsobom priblížiť tému konferencie širokej verejnosti.

foto ©Nina Pagáčová

Link na Key Note Lecture Profesorky Dalii Ofer

Medzinárodná konferencia - Na ceste k dejinám starovekého Ríma